NHÂN TƯỚNG HỌC Khóa 05 - 06/2020

MANDALA KHAI GIẢNG LỚP NHÂN TƯỚNG HỌC Khóa 03 - 10/2019

CHÚC MỪNG NHÂN TƯỚNG HỌC - KHÓA 02 do MANDALA tổ chức và Giảng viên NGÔ THỤC TRINH chia sẻ đã chính thức tốt nghiệp.

MASTER PRO KHÓA 03 Tại HCM ĐÃ CHÍNH THỨC TỐT NGHIỆP

MANDALA xin giới thiệu một BUỔI CHIA SẺ vô cùng thú vị: “NHÂN TƯỚNG HỌC – GỐC RỄ SỐ MỆNH”

Chúc Mừng Lớp NHÂN TƯỚNG HỌC Khóa 01 - do MANDALA tổ chức đã chính thức tốt nghiệp.

MANDALA KHAI GIẢNG LỚP NHÂN TƯỚNG HỌC Khóa 02 - 09/2019

MANDALA KHAI GIẢNG KHÓA HỌC: NHÂN TƯỚNG HỌC Khóa 01 - THẤU HIỂU CON NGƯỜI QUA TƯỚNG LUẬT & TƯỚNG LÝ