CLB MANDALA PHONG THỦY CÚNG DƯỜNG TRÙNG TU CHÙA HOÀNG ÂN CỔ TỰ

Ngày 30/08/2018 vừa qua, CLB MANDALA PHONG THỦY đã mang số tiền 102 triệu đồng quyên góp được trong suốt tháng 08 vừa qua, cùng nhiều vật phẩm cúng dường, đến chùa HOÀNG ÂN CỔ TỰ, Biên Hòa, Đồng Nai để trao tận tay Sư Trụ Trì Huệ Tâm.

Niềm hoan hỉ không thể tả hết đã ánh lên trong mắt từng thành viên, mọi người cùng nhau đội đầu vật phẩm cúng dường vào chùa, được đảnh lễ Đức Phật, được nghe một bài thuyết pháp Vu Lan từ Sư bà trụ trì, và nhất là được chiêm bái xá lợi Phật và các vị thánh tăng.

Thật là một chuyến đi vô cùng ý nghĩa của các thành viên Mandala...