CLB MANDALA PHONG THỦY CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ 95 QUÝ SƯ TẠI CHÙA PHÁP QUANG, ĐỊNH QUÁN, ĐỒNG NAI

Mỗi năm đến mùa An Cư Kiết Hạ, hàng Phật Tử chúng ta lại cùng nhau thực hiện một Phật Sự vô cùng ý nghĩa: cúng dường Quý Sư những tịnh tài, tịnh vật, để Quý Sư có đủ điều kiện bế quan tịnh tu trong suốt 3 tháng hạ. Đây là một Phật Sự cần được duy trì và phát triển để Phật Pháp trường tồn vĩnh cửu.

Và thứ năm ngày 12/07 vừa qua, CLB Mandala Phong Thủy vô cùng hoan hỉ có phước duyên được thực hiện Công Đức này, được gieo duyên lành cùng Tam Bảo. Xin hồi hướng công đức này, hướng về khắp tất cả, đệ tử và chúng sanh, đều tròn thành Phật Đạo!