CLB PHONG THỦY MANDA THAM DỰ ĐẠI LỄ ĐÚC ĐẠI HỒNG CHUNG TẠI CHÙA LONG ẨN (Chủ nhật, 10/06/2018)

Chủ nhật ngày 10/06/2018 vừa qua, nhằm mùng 27/04 âm lịch năm Mậu Tuất, gần 100 thành viên của CLB Phong thủy Manda đã tham dự ĐẠI LỄ ĐÚC ĐẠI HỒNG CHUNG tại chùa LONG ẨN, và cúng dường cho 45 vị TĂNG & NI tại buổi lễ...

Trong suốt hơn 1 tháng qua CLB PHONG THỦY MANDA đã quyên góp được:

- 225 triệu đồng: Đúc hoàn chỉnh ĐẠI HỒNG CHUNG cho Chùa Long Ẩn, Định Quán, Đồng Nai.

- 26 triệu đồng: dùng để cúng dường tịnh tài, tịnh vật cho 45 vị Tăng Ni tham dự trong Đại Lễ.

Buổi lễ đã diễn ra vô cùng trang nghiêm và ý nghĩa, không phải bởi sự tổ chức hay vật phẩm cúng dường, mà bởi tấm lòng son sắt, trong sáng, hoan hỉ, lòng thành kính của tất cả thành viên và Phật Tử hướng về Phật Pháp, hướng về Tam Bảo trong ngày hôm đó.

“Hồng Chung Sơ Khấu, Bảo Kệ Cao Âm

Thượng thông thiên đường, Hạ triệt địa phủ

Nam mô U minh giáo chủ, cứu khổ bổn tôn, cứu bạt minh đồ, Ðại nguyện Ðịa Tạng Vương Bồ tát…”

Đại Hồng Chung càng có sự đồng tâm, hiệp lực của đại chúng thì sau khi đúc sẽ càng có âm thanh ngân vang, trầm ấm, mỗi khi chuông được đóng lên, từng tiếng chuông có thể âm vang đến các tầng trời, cõi chư thiên và thấu đến cõi địa ngục u ám, chúng sanh nào bị đọa nơi địa ngục nhờ nghe tiếng chuông này liền được giải thoát. Tiếng chuông thanh thoát của chùa có thể giúp cho loài quỷ đói được nhẹ bớt lòng tham lam, sân hận mà giải thoát khỏi kiếp ngạ quỷ.

"Xây chùa - Tạc Tượng - Đúc Chuông" - 3 việc làm đầy phước báu của người Phật Tử, CLB Phong Thủy Manda đã vinh hạnh làm được một việc. Mong rằng trong thời gian tới, CLB sẽ có duyên lành đã thực hiện hai việc còn lại và càng ngày càng thực hiện nhiều hơn nữa những việc thiện lành để giúp đời, giúp người, góp phần xây dựng xã hội phồn vinh, thịnh vượng...

BQT CLB Phong Thủy Manda.