ĐỨC NĂNG THẮNG SỐ - Bài kiến giải số 09

Con người sống giữa càn khôn vũ trụ. Càn là trời, khôn là đất, con người sống học tập làm việc, đứng giữa trời đất để nhận lãnh nhân quả sướng khổ, giàu nghèo hạnh phúc do mình tạo ra.Trong dịch lý có quẻ 81 địa thiên thái: trời đất giao hoà con người ở giữa. Số 8 là âm nhưng nằm trên trời (càn) là dương. Trong khi số 1 là dương nhưng lại đứng trên mặt đất (khôn) là âm. Trong âm có dương trong dương có âm.

Âm đức là những gì con người thực hành ngay khi còn tồn tại trên quả địa cầu.
Dương đức là những gì con người tạo với suy nghĩ hướng về tâm linh, tu tập đúng theo giáo pháp.
Một người bình thường sống trên quả địa cầu này, nếu muốn có âm đức- đức thắng số thì mỗi ngày cần phải tạo 8 phần âm đức để đổi thành 1 phần dương đức. 8 phần âm đức hành mỗi ngày là:

1. Ăn uống không lãng phí
2. Không tham
3. Không sân
4. Không si
5. Không chi tiêu mua sắm khi không cần thiết
6. Sống tiết chế, liêm chính
7. Không nói lời thêu dệt, hại người
8. Không buông lời thô tục
9. Ko mua gian bán lận vvv
Mỗi ngày chỉ cần làm đc 8 điều này cuối ngày bạn đc cộng 1 điểm dương đức: 365 ngày 365 điểm
60 năm cuộc đời =21,900 điểm dương đức (tương đương quẻ 31: hoả thiên đại hữu: vàng bạc đầy nhà) nghĩa là cả cuộc đời bạn làm đúng thì sẽ đc ngân hàng phước báu fudubank ghi có 21,900 điểm dương đức.
—> Thời gian này sẽ rất lâu để ta có được đức thắng số.

Để tạo được dương đức ta cần có:

1. Trong 8 giây không khởi 1 ý niệm vì thời gian là âm (luôn nảy nở), ý niệm trong đầu là dương.
2. Tâm thanh tịnh an lành mát mẻ trong lành trong 8 ngày được 1 ngày dương đức.
3. Bố thí pháp cũng là cách tạo dương đức 8 lần được 1 trổ dương đức 1 lần
4. Thân khẩu ý trong sạch
5. Niệm rải tâm từ đến mọi loại
6. Nhẫn nhịn trong mọi hoàn cảnh, nhẫn nhịn với hành động của người đối với người.
7. Nhẫn nhịn với chính bản thân mình (myself)

Chỉ có 8 phần dương đức + 1 phần âm đức thì mới chuyển hoá được thắng số.

Con người tạo nhiều âm đức thì sẽ tái sinh lại cõi người trên quả địa cầu.

Người tạo nhiều dương đức sẽ giải thoát sanh tử luân hồi chuyển sang cảnh giới phật tiên để sống không còn chịu cảnh khổ đau.

Ms CHUNG LIÊN