IVESTREAM TỐI MAI: "HÙN HẠP LÀM ĂN CHUẨN PHONG THỦY" - Chuyên gia Nguyễn Ngoan.

Con người là nguồn lực quan trọng nhất của doanh nghiệp. Tìm được đối tác thích hợp đồng nghĩa thành công đã đạt 50%. Vậy làm thế nào để tìm được người phù hợp? Nội dung này sẽ được chia sẻ trong buổi live 19h30 TỐI MAI 27/04/2021.