TIỆC KỶ NIỆM MỘT NĂM THÀNH LẬP CLB MANDALA PHONG THỦY

Nguyệt đăng tinh tụ, khai dạ yến
Hảo tửu tương phùng, bách hỷ lai
Hữu tâm hữu tuệ, an thiên hạ
Đồng nhân đồng chí, dựng cơ đồ...

Chúc mừng CLB MANDALA PHONG THỦY tròn một tuổi. Một năm không phải là thời gian quá dài, nhưng đối với các thành viên CLB thì đó là một năm đầy ý nghĩa, tất cả đã hoạt động hết mình vì mục tiêu KHAI MỞ TÂM THỨC và CỐNG HIẾN CHO XÃ HỘI.

Bữa tiệc chính là nguồn động viên tinh thần để tất cả thành viên tiến thêm những bước mạnh mẽ hơn nữa cho những năm sắp tới. Chúc CLB ngày càng phát triển vững vàng, và đóng góp nhiều hơn cho đất nước và con người Việt Nam.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18/01/2019...


BQT CLB MANDALA PHONG THỦY