Buổi Cafe Chia Sẻ: QUYỂN LỰC GIỌNG NÓI THÔNG QUA NGŨ HÀNH & NGHỆ THUẬT THU HÚT LÒNG NGƯỜI

Buổi Cafe Chia Sẻ: QUYỂN LỰC GIỌNG NÓI THÔNG QUA NGŨ HÀNH & NGHỆ THUẬT THU HÚT LÒNG NGƯỜI do Mr. Lưu Long & Mr. Brian Le chia sẻ vào chiều hôm qua 02/07 đã diễn ra tốt đẹp với sự tham gia của đông đảo anh chị, cùng sự chia sẻ nhiệt tình của hai diễn giả.

Hẹn gặp lại cả nhà vào các Talkshow chia sẻ hấp dẫn tiếp theo trong Tháng 07 năm nay heart