CHƯƠNG TRÌNH THIỆN NGUYỆN THÁNG 02/2020 – QUYÊN GÓP TRÙNG TU CHÙA LONG ẨN, Xã La Ngà, Huyện Định Quán, Đồng Nai.

CLB Mandala Phong Thủy có nhiều duyên lành với chùa Long Ẩn. Đây là ngôi chùa CLB đã đúc Đại Hồng Chung, cúng dường Trường Hạ năm 2018 và hôm nay là đóng góp xây dựng lại ngôi Tam Bảo.

Chùa Long Ẩn do Thượng Tọa Thích Quảng Trí thành lập vào năm 1991, và Ni Sư “Thích Nữ Diệu Thể” đương nhiệm trụ trì, Ngôi chùa đang là nơi tu tập của 6 sư cô và 1 chú tiểu. Sau nhiều năm hoằng hóa Phật Pháp, ngôi chùa đã rất xuống cấp, nhiều nơi bị mưa dột. Ni Sư Trụ Trì đã ấp ủ nguyện vọng trùng tu lại ngôi Tam Bảo nhiều năm nay, để có nơi rộng rãi, trang nghiêm cho đại chúng tu học. Và đến nay, nguyện vọng ấy đã và đang được thực hiện.

Chùa đã thực hiện Đại Lễ Đặt Đá Trùng Tu vào: 14/01/2019 và gần 1 năm sau thì chính thức xây dựng.

Ngày 19/01/2020, Thầy Nguyễn Ngoan cùng BQT có đến Chùa để khảo sát việc xây dựng. Ngôi chùa vẫn luôn như lần đầu tiên chúng tôi đến đây, khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, an lạc, đầy sinh khí. Năng lượng địa sinh học và năng lượng tâm linh ở nơi đây đều đạt mức rất cao trên 18,000/ 20,000 Bovis.

Hiện nay, chùa đang trong quá trình xây dựng PHẦN MÓNG, toàn bộ phần móng của chùa do một vị Phật Tử cúng dường 100%, đã có rất nhiều Phật Tử khác cúng dường kinh phí xây dựng chùa. Tuy nhiên, Chùa là một công trình xây dựng lớn nên cần rất nhiều kinh phí để công trình hoàn thành. Và đây cũng chính là duyên lành của Thành Viên CLB Mandala Phong thủy gieo duyên lành cùng Tam Bảo.

heartBQT xin nhận đóng góp: từ Hôm Nay đến Hết ngày 26/03/2020.

heartTÀI KHOẢN TỪ THIỆN CHÍNH THỨC CỦA CLB MANDALA PHONG THỦY:

- Tên TK: Khưu Thị Thu Hương
- Stk: 110467
- Ngân hàng ACB, CN TP.HCM
- Nội dung: Tên người góp + Xây chùa Long Ẩn

heartPHƯỚC BÁU CÚNG DƯỜNG XÂY DỰNG CHÙA (Tu đúng Chánh Pháp):

- Được mọi người yêu thương, kính mến.
- Được gần gũi bậc thiện tri thức.
- Được danh thơm, tiếng tốt.
- Được quả báu luôn gần Tam Bảo để được giác ngộ và giải thoát.