Chương trình thiện nguyện trao yêu thương cho các bé vào năm học mới tại Yên Bái.

Một ngày thật tuyệt đoàn Mandala phong thủy đến trao yêu thương tại trường Tiểu Học THCS Hồ Bốn hỗ trợ cho các Bé bước vào năm học mới tốt lành