CHUYÊN GIA NGUYỄN NGOAN - 14 NĂM ĐỒNG HÀNH CÙNG CEO - CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG VTV1

 Sau 14 năm gắn bó cùng chương trình, NGUYỄN NGOAN hạnh phúc đã mang lại nhiều tri thức, và đóng góp cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Tham gia chương trình đêm nay, Nguyễn Ngoan nhận thấy sự phát triển rõ rệt của doanh nhân và doanh nghiệp Việt Nam...