CLB MANDALA PHONG THỦY CÚNG DƯỜNG TRÙNG TU CHÙA LONG ẨN, ĐỊNH QUÁN, ĐỒNG NAI

Trong 2 tháng, CLB Mandala Phong Thủy đã quyên góp được hơn 340 triệu đồng từ 300 Anh Chị và Các Mạnh Thường Quân chung tay cúng dường "Trùng Tu Chùa Long Ẩn" - Ngôi Tam Bảo được thành lập từ năm 1991 và đã rất xuống cấp.

Chủ nhật 03/05/2020 vừa qua, CLB đã mang phần tịnh tài về chùa để cúng dường. Hiện tại, ngôi chùa đã xây xong phần móng và trệt và nền chánh điện. Phần đóng góp tịnh tài của các thành viên Mandala sẽ góp một phần không nhỏ, cũng như tiếp thêm sức mạnh đến các Ni Sư trong việc hoàn thành ngôi chùa.

Cầu nguyện cho Ngôi Tam Bảo sớm được hoàn thành để hoằng dương Phật Pháp, mang đến Pháp Lạc cho người dân địa phương và Phật Tử khắp nơi.