ĐỨC NĂNG THẮNG SỐ - Bài kiến giải số 03

1. Con người ta tồn tại và phát triển dựa vào các Quy luật tự nhiên như Quy luật Nhân Quả, Quy luật hấp dẫn, Quy luật nhị nguyên, Quy luật lượng đủ chất đổi. Như vậy chiếu theo những quy luật này thì số mệnh con người ta hoàn toàn dựa vào những gì mình đang làm tại thời khắc này là tốt hay xấu thì sẽ có quả là tốt hay xấu và không liên quan gì đến lá số, thêm điều nữa những việc gì mình làm hoặc nghĩ liên tục thì sớm muộn số mình cũng sẽ thế...
2. Con người ta có 3 phần chính: Thân - Tâm - Tuệ: Thân là thân xác, Tuệ là trí thức, trí tuệ. Tâm là phần tám hay linh hồn của mỗi con người. Do vậy những người nào ăn uống khoa học, tập luyện đều đặn thì chắc chắn phần xác sẽ khỏe mạnh và tốt. Đối với tuệ: như nhưng công cụ sản xuất người nào chịu khó học tập những kiến thức mới kiên trì với mục tiêu thì kết quả chắc chắn là tốt không cần biết là số là gì. Đối với tâm: Hàng ngày tu thiền, làm những việc tốt, suy nghĩ điều tốt thì chắc chắn con người đó thong dong tự tại và số mệnh sẽ thay đổi.

Do vậy lá số chỉ là cái bản đồ đầu tiên, còn việc trở lên tốt hơn hay xấu đi đều do quá trình rèn luyện.

Kiến thức ngu dốt xin mọi người ném đá vừa vừa thôi!

Nguyễn Kiên
6/5/2021