ĐỨC TRỌNG QUỶ THẦN KINH - Bài kiến giải số 02

1. Hạt giống nghiệp là nhân - suy nghĩ và lời nói hành động với người khác
2. Điều kiện hạt giống nở: nước, nhiệt độ, ánh sáng là Duyên - Đạo Đức, trạng thái tâm
3. Mảnh đất là Tâm thức
4. Hiện tại chúng ta là Quả - kết quả nghiệp lực mang lại

Câu 1: Phước Đức là gì?
- Phước là hạt giống, những gì chúng ta cho đi và giúp đỡ người khác
- Đức là điều kiện giúp nhân hạt giống đó lên rất nhiều lần

Hạt giống nghiệp (nhân) + Duyên = Kết quả
Nếu chúng ta thay đổi hiện tại và mong muốn tương lai tốt hơn. Chúng ta cần cho đi và những trạng thái tâm đúng đắn

Tất cả mọi vật chúng ta nhìn thấy là trống không, như một màn ảnh chiếu
Tâm chúng ta như một cái máy chiếu. Áp vào vật thể trống không đó thành sự kiện đang diễn ra
Có thể nói tất cả những gì chúng ta thấy bên ngoài chính do tâm phát ra

Câu 2. Vậy thì điều gì do tâm phát ra? Là tất cả

1. Nếu bên trong có hạt giống tốt thiên đàng hiện ngay xung quanh, quý nhân giúp đỡ, may mắn, sự giàu có
Vị thần cũng hiện ra phải giúp đỡ bạn

2.Nếu bên trong hạt giống xấu. Địa ngục hiện ra ngay trước mặt
Quỷ hiện ra làm hại bạn

Bởi vì quỷ thần vẫn bị chi phối của nghiệp quả điều khiển, vẫn còn sanh tử luân hồi

Câu 3. Con đường trung đạo

Trung tâm thái cực có điểm chính giữa âm và dương. Nơi đây trí tuệ và tự tánh phát sanh

- Bất động - nên không sanh cũng không diệt
- Không vận động nên không sinh ra nghiệp - bị cuốn theo vòng quay luân hồi
- Cân bằng - Không bị ràng buộc nghiệp quả

Không có bị ràng buộc bởi nghiệp nên nếu có quỷ thần cũng không hại được

Câu 4. Để đi được con đường trung đạo
Học buông bỏ, vô ngã, vô thường

Vô thường: thường biến, liên tục thay đổi do điện từ âm dương liên tục sinh hóa mà thành. Nếu bám vào cái tốt, ngày mai vận động lại cho là xấu. Bám vào điều gì thì bị cuốn theo sự vận động sinh diệt của chúng

Ngã là ngả nghiêng, không ngã vào hướng xấu cũng không bám víu vào hướng tốt. Ta tập trung cái tốt thì bị mù cái xấu và tập trung cái xấu thì mù những cơ hội, thành công, nghèo bàn. Nhưng không tập trung điều gì. Cân bằng giữa hai thái cực âm dương. Bạn thấy luôn hai mặt tốt xấu

Nếu bám vào điều tốt, hạt giống tốt thì bị ràng buộc bởi thần linh
Nếu bám vào điều xấu hạt giống xấu bị ràng buộc bởi ma quỷ
Nếu không bám vào điều gì. Quỷ thần cũng không thể ảnh hưởng được bạn

Buông bỏ là cắt duyên, cắt điều kiện hạt giống nảy mầm. Hạt nở thì vẫn bị chi phối nghiệp quả. Hạt giống nở - che mờ đi sự thật
Nhưng chúng chỉ là giả tạo, vô thường, không thật sự hiện hữu. Chúng ta cần thấy được sự thật để nương tựa vào

Nương tựa vào chân lý giúp sự thật hiện hữu, tâm an trí sáng. Ngày càng có trí huệ

Câu 5. Đức trong tự tánh
Bạn thể gốc chỉ là một đóm sáng trong suốt. Có thể bạn không là gì, hoặc bạn là tất cả

Bạn không là gì từ phía chính bạn. Nếu bạn là gì, bạn đã bị nghiệp lực ảnh hưởng
Bạn là tất cả, thế giới bên ngoài chỉ là bên trong hiện hữu lên. Nếu nghiệp được loại bỏ thì sự thật chân lý hiện hữu. Kiểu như mặt trời luôn sáng nhưng vận động của trái đất và mây đen che mờ. Chúng ta khó thấy được bức tranh toàn cảnh

Đây là điện từ quang của phật. Bể tánh thanh tịnh của Phật
- Không có nghiệp thì không có tồn tại, khoảng cách không gian, thời gian
- Không có sinh lão bệnh tử
- Tự tánh có sẵn tất cả trí tuệ, các pháp thế gian
- Tự tánh luôn có tình yêu thương vô tận
- Tự tánh là bất cứ điều gì
--> đây là cái Đức trong tự tánh

6. Tìm lại tự tánh - Trọng Đức
Để tìm tại tự tánh của mình, chúng ta phải đi trùng hướng với tự tánh

Phát triển những Đức trong tự tánh mỗi ngày
- Hiểu được sự thật và chân lý
- Loại trừ nghiệp ràng buộc
- Tình yêu thương vô tận
- Sức mạnh bên trong tuyệt đối
- Cân bằng hoàn hảo
- Sự toàn phúc

Nếu ta đặt những Đức trong Tự tánh hàng đầu thì chúng vượt lên Nghiệp quả
Vượt lên nghiệp quả nghĩa là vượt lên cả quỷ thần
Quỷ thần phải kính sợ

Cũng có thể nói, chân lý như một con dao cắt đứt được bức màn vô minh. Cắt đứt được mọi thứ

Ralph Khang
18/5/2021