KHAI GIẢNG LỚP PHONG THỦY ỨNG DỤNG DÀNH CHO DOANH NHÂN - KHÓA 23

Khai giảng lớp Phong thủy ứng dụng K23 của master NGUYỄN NGOAN vào ngày cực đẹp. "Phong trạch Trung phu - Phong lôi ích" (05/10/2018) với 75 anh chị học viên... Sẽ có kỳ tích xuất hiện sau 7 năm nữa....chờ xem nha ACE.