LỚP CHUYÊN GIA PHONG THỦY- MASTER PRO KHÓA 02 CHÍNH THỨC TỐT NGHIỆP

Chào đón các truyền nhân MASTER PRO Khóa 02 của MANDALA PHONG THỦY thế hệ F1 vừa tốt nghiệp.

Khi ACE kết thúc khoá học là bắt đầu 1 hành trình mới:
- Trồng và nuôi dưỡng hạt giống tri thức và tuệ giác 
- Thay đổi bản thân, cải thiện nơi làm việc và gia đình
- Chia sẻ kiến thức với những người hữu duyên giúp bạn bè, khách hàng có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chúc mừng các anh chị đã tham gia khoá học và Thầy NGUYỄN NGOAN mong ước tất cả sẽ thành công viên mãn trong đời sống và sự nghiệp.