Mandala Phong Thủy tham gia chương trình XUÂN TRONG ÁNH ĐẠO tại Chùa Long Ẩn, xã La Ngà, huyện Định Quán, Đồng Nai

 
Đủ duyên phước lành, sáng nay (Mùng 6 Tết Quý Mão), CLB Mandala Phong Thủy tham gia chương trình XUÂN TRONG ÁNH ĐẠO tại Chùa Long Ẩn, xã La Ngà, huyện Định Quán, Đồng Nai.
Các thành viên được nghe lời Pháp từ Sư Thầy Thượng Tọa, được Cúng Dường Trai Tăng 31 Quý Tăng Ni gieo duyên lành cùng Tam Bảo đầu năm, và hỗ trợ Quý Sư tặng lộc xuân đến Quý Phật Tử gần xa tham gia buổi lễ.
Cung chúc tân niên một chữ nhàn.
Chúc mừng
 
gia quyến đặng bình an.
Bên thềm năm mới tăng thêm tuổi
Giải thoát tâm tu đến Niết Bàn.