MASTER PHONG THỦY KHÓA 07 TỐT NGHIỆP TẠI HÀ NỘI

Kết thúc trọn vẹn khóa Master Phong Thủy K07 của thầy NGUYỄN NGOAN tại Hà Nội.

Xã hội sẽ chào đón một làn sóng Doanh nhân tri thức chuẩn: "Tài - Trí - Tâm" trong thập kỷ tới góp phần phụng sự đất nước giàu đẹp...

BQT CLB Mandala Phong Thủy