Talkshow chia sẻ về Dịch Lý chuyên sâu "64 QUẺ DỊCH BIẾN HÓA" đã diễn ra tốt đẹp

Talkshow chia sẻ về Dịch Lý chuyên sâu "64 QUẺ DỊCH BIẾN HÓA" do Mr. NGUYỄN HOÀNG chia sẻ đs diễn ra vô cùng tốt đẹp với những tri thức hữu ích và quý giá. 

Mặc dù, trời mưa nhiều, nhưng các anh chị vẫn đến tham dự đông đủ và nhiệt tình.

Hẹn gặp cả nhà vào các Talkshow của MANDALA PHONG THỦY trong tháng 10/2020.