TALKSHOW MANDALA CAFÉ THÁNG 03/2021: “TẢN MẠN CHUYỆN LÀM ĂN ĐẦU NĂM 2021”

Làm ăn kinh doanh là câu chuyện muôn thuở, nói hoài không hết. Mỗi năm mỗi khác, mỗi thời mỗi đổi. Cuối năm 2020 chúng ta đã có một talkshow bàn về việc kinh doanh và những sự vụ cần chuẩn bị cho năm 2021. Vậy thì không thể thiếu một talkshow ngay đầu năm nay để thảo luận tiếp những hạng mục cần chú ý để có một năm 2021 thành công. Mời các anh chị cùng tham gia buổi chia sẻ thân mật từ Chuyên Gia Nguyễn Ngoan vào sáng thứ bảy 27/03 sắp tới.
 
			</div>
		</div>
		<div class=