Talkshow Mandala Cafe Tháng 11/2020 đã diễn ra thành công

Talkshow Mandala Café sáng nay thành công thật tốt đẹp. Chương trình kết thúc lúc 13h30.
Mandala Phong thủy gởi lời cảm ơn đến “Thiền Trà Kosala” cùng các nhà tài trợ góp phần làm cho chương trình này tốt đẹp. ❤️
Hẹn gặp lại ACE Doanh nhân nhau trong talkshow lần sau ngày: 8/11/2020.