Talkshow - THẤU HIỂU BẢN THÂN - LÀM CHỦ VẬN MỆNH - Thông Qua LÁ SỐ PHONG THỦY & NĂNG LƯỢNG REIKI

Buổi chia sẻ về "THẤU HIỂU BẢN THÂN - LÀM CHỦ VẬN MỆNH - Thông Qua LÁ SỐ PHONG THỦY & NĂNG LƯỢNG REIKI" đã diễn ra tốt đẹp với sự chia sẻ nhiệt huyết của Ms Khưu Hương & Mr Điền Nguyễn.

Những nội dung vô cùng cần thiết mà các anh chị học viên Phong Thủy rất cần để hiểu thấu suốt bản mệnh của mình.

Hẹn gặp lại cả nhà vào các chương trình tiếp theo của Tháng 06 & 07/2020