Tổng kết Talkshow Happy Cafe tháng 08/2018 TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN & GIẢI QUYẾT MÂU THUẪN NỘI BỘ

Talkshow Happy Cafe tháng 08/2018 - BÍ QUYẾT TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN

Talkshow diễn ra vào thứ bảy 25/08 vừa qua đã thành công tốt đẹp. Những chia sẻ sâu sắc và vô cùng thực tiễn từ thầy NGUYỄN NGOAN đã giúp các anh chị tham dự vỡ ra được nhiều điều trong việc điều hành doanh nghiệp hay bộ phận của mình.

Nội dung chia sẻ của thầy sẽ được Ban quản trị Mandala Phong Thủy sớm biên tập thành video và post trên kênh youtube & website của CLB.

Hẹn các anh chị tại talkshow tiếp theo diễn ra vào tháng 09 sắp tới.

BQT Mandala Phong Thủy