TRAINING INHOUSE: MARKETING HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU TẠI HANDI RESCO, HÀ NỘI

Master NGUYỄN NGOAN dành trọn con tim trong 2 ngày cho các lãnh đạo và nhân viên công ty THHH kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội , với chủ đề thú vị về marketing và thương hiệu... Duyên lành hội tụ tại đất Hà thành...