DỊCH LÝ ỨNG DỤNG THỜI 4.0

Giá: 763.000 đ

Giá Bán: 763,000 VNĐ

Ưu đãi Giá Học Viên: 380,000 VNĐ

Sách được in màu 100% với khổ A4 trên nền giấy tốt.

Sách giúp học viên hiểu thấu đáo sâu sắc về những kiến thức dịch lý ứng dụng thời 4.0

Tác giả: Chuyên Gia Nguyễn Ngoan