THỰC HÀNH CƠ BẢN - MASTER LEVEL

Giá: 923.000 đ

Giá bán: 923,000 VNĐ

Giá ưu đãi học viên: 460,000 VNĐ

Sách được in màu 100% với khổ A4 trên nền giấy tốt.

Sách giúp học viên đạt được các mục tiêu cơ bản của khóa học Chuyên Gia Phong Thủy.

Tác giả: Chuyên Gia Nguyễn Ngoan